Najczęściej kupowane

Informacje dodatkowe

Płacę przez PayU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PASMANTERIA-ATLASEK.PL

 1. Sklep Internetowy "Pasmanteria Atłasek" działający pod adresem www.pasmanteria-atlasek.pl, prowadzony jest przez "Pasmanteria Atłasek s.c. Hanna Przewoźniak Krzysztof Przewoźniak” z siedzibą w Koszalinie, ul.Kaszubska 8, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod nr 36860 oraz 36861. NIP: 669-241-31-86, REGON 320136447

 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

 4. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 5. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
  - w przypadku płatności „za pobraniem” - do 2 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
  - w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – do 2 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

 6. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy – 1-5 dni roboczych.

 7. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

 8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

 9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

 10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 11. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

  - przy odbiorze: należność pobiera kurier,

  - przelewem bankowym na konto sklepu

  - poprzez przelewy PayU.

 12. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
  koszt dostawy:
  15,00 zł – w przypadku płatności przelewem (przedpłata)
  20,00 zł - w przypadku płatności „za pobraniem”

  i Poczty Polskiej

  koszt dostawy:

  od 10,00 zł do 14,00 zł- w przypadku płatności przelewem (przedpłata)

  17,00 zł - w przypadku płatności „za pobraniem”

 13. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
  Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

 14. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 15. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 16. Pasmanteria-atlasek.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

  c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez pasmanteria-atlasek.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię pasmanteria-atlasek.pl.

 17. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody pasmanteria-atlasek.pl.

 18. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym pasmanteria-atlasek.pl, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.